SILVAPOL S.A. zdaje sobie sprawę z wagi efektywnej i sprawnej komunikacji z obecnymi akcjonariuszami. Zgodnie z obecnymi wymogami prawnymi będziemy również prezentować na stronie internetowej wymagane informacje.

Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa „Silvapol” S.A. w z siedzibą w Poznaniu przy ul. Węglowej 1/3 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059804 o kapitale zakładowym 777.315,00 zł. opłaconym w całości nr NIP 779-00-06-100 REGON 630 060129
strona internetowa www.silvapol.pl
e-mail: info@silvapol.pl

Facebook
Facebook